Dům dětí a mládeže POHODÁČEK Kralovice

Jsme nezisková organizace, která odvádí svou práci zcela profesionálně, kvalitně a s dlouhou tradicí. Naše organizace se stará o mnohé a snaží se být organizací prakticky prospěšnou. Doufáme, že u nás naleznete pro Vás atraktivní a příjemné prostředí a že naše organizace bude místem, kde se budete cítit uvolněně a pohodlně. Svých návštěvníků si velmi vážíme a největší odměnou pro nás je, když se k nám rádi vracejí. Navštivte nás a sami budete moci naši činnost posoudit popřípadě se stát jedním z nás. Vaši podporu jistě uvítáme.

Navštivte nás na Markova 22, Kralovice. viz Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od září připravujeme nové webové stránky 

 

Krásné prázdniny všem :-)

 

 

 

 

INFORMACE K PŘIHLÁŠENÍ DO NOVÉHO KLIENTSKÉHO CENTRA DDM KRALOVICE,KOŽLANY 

- NUTNO POZORNĚ PROČÍST A POSTUPOVAT DLE PŘILOŽENÝCH INSTRUKCÍ 

 

KLIENTSKÉ CENTRUM 

- ZAPAMATUJTE SI E-MAIL A HESLO, 

BUDETE HO POTŘEBOVAT VŽDY PŘI PŘIHLÁŠENÍ

 

 

 

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY DDM KRALOVICE, KOŽLANY PRO ROK 2020/2021

Vzhledem k tomu, že dle informací k provozu DDM a SVČ k 10. 5. 2021, kde je dáno omezení 3 dětí uvnitř a 30 dětí venku za podmínek, které jsou zatím velmi těžko splnitelné, 

jsem se rozhodla pro školní rok 2020/2021 pravidelnou zájmovou činnost ukončit. To ale neznamená, že končí vše. V okamžiku, kdy bude povoleno alespoň 10 dětí uvnitř, začneme nabízet dětem možnost, aby se alespoň částečně mohly zúčastňovat jednorázových akcí – např. keramická výroba, kreativní tvorba, výtvarná činnost, různé sportovní činnosti na hřišti apod. Podrobnosti vždy najdete na našich webových a facebookových stránkách. 

Přihlásit se na jednotlivé akce budou mít možnost všechny děti – tedy také ty, které nebyly do kroužků na šk.rok 2020/2021 přihlášené. 

Zatím bohužel zůstává vládní nařízení, že na tyto akce budete muset vystavit čestné přihlášení, že bylo dítě testováno max 72 hod před akcí. viz níže.

Všichni, kdo měli na šk. rok 2020/2021 zaplacený poplatek, obdrželi e-mail, kde mají vysvětleno, jak požádat o vrácení poplatku. Pokud se k Vám e-mail nedostal, 

zavolejte prosím na telefom 605 247 134.

Věřte, že mě tato situace nesmírně mrzí a věřím, doufám, že další školní rok bude zase normální :-) 

a nyní si užijeme si alespoň letní tábory.

Bc. Jitka Schreiberová - ředitelka DDM Kralovice, Kožlany

 

 

výňatek z vládního nařízení: 

Omezení provozu škol a školských zařízení od 17. května

Ministerstvo zdravotnictví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření, které nabývá platnosti dnem jeho vydání.

S účinností ode dne 17. května 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se omezuje:

6. provoz středisek volného času, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, s výjimkou:

 • a) konzultace nebo vzdělávání konané ve vnitřních nebo vnějších prostorech nejvýše v počtu 3 účastníků v jedné skupině,
 • b) konzultace nebo vzdělávání konané ve vnějších prostorech v počtu více než 3 účastníků, avšak nejvýše 30 osob ve skupině za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy, a při splnění podmínky podle bodu 12,
 •  
 • 12. stanovením následující podmínky pro účast na vzdělávání, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením: účastník nebo žák, s výjimkou dítěte do 6 let věku,
  • a) prokáže, že
   • i) absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
   • ii) absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
   • iii) má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
   • iv) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo
  • b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
  • c) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
  • d) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem;
  • účastníkovi nebo žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.
 

 

 

 

   PŘI VSTUPU DO DDM DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

 - POUŽÍVEJTE DESINFEKCI

- DODRŽUJTE BEZPEČNOU VZDÁLENOST

 - NOSTE RESPIRÁTOR

 

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

 

 

 

 

Stránky pro všechny, kteří mají zájem o volnočasové aktivity on-line

 

pro všechny zájemce o zájmové činnosti, se kterými nemůžeme trávit v této zvláštní době jejich volný čas, byl spuštěn web, na kterém si můžete najít aktivity, které Vás baví. Můžete zde najít také naše příspěvky, na kterých pracujeme a připravujeme nové a nové.Vše by mělo být dostupné z domova. Web se neustále aktualizuje, zdokonaluje, ale již nyní na něm můžete najít spoustu zajímavostí. Věříme, že Vám nabídne alespoň trochu rozptýlení, než se spolu zase budeme mít možnost vidět naživo :-) 

 

Tyto stránky naleznete zde: Mít kam jít 


 

 

 

 

 

 

 

 

POKUD SE VAŠE DÍTĚ ROZHODNE NAVŠTĚVOVAT NĚKTERÝ ZÁJMOVÝ KROUŽEK V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU, JE POTŘEBA  KONZULTACE S PRACOVNÍKY V DDM. 

Není vhodné nastupovat do tanečních kroužků, protože zde děvčata nacvičují sestavy, které se později špatně doučují, a zdržují tím ostatní dívky v nácviku.

 

STÁLE SLEDUJTE AKTUALIZACI NAŠICH STRÁNEK, NA KTERÉ SE SNAŽÍME PRŮBĚŽNĚ ZAŘAZOVAT NOVINKY. PŘIPRAVOVANÉ AKCE - NALEZNETE V SEKCI PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE (NA LEVÉ STRANĚ) NEBO V SEKCI AKTUALITY (PRAVÁ STRANA ÚVODNÍ STRÁNKY - DOLE), AKTUÁLNÍ INFORMACE O ZÁJMOVÝCH KROUŽCÍCH - AKTUÁLNĚ ZRUŠENÉ (PRAVÁ STRANA ÚVODNÍ STRÁNKY - NAHOŘE)

Samozřejmě nezapomínejte na fotogalerii

kam se snažíme obratem dávat odkaz na fotografie z akcí :-)

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALITY

VOLNÉ MÍSTO NA TÁBOŘE NA OBLÁTKU od 14. - 25. 8. 2021

Volné místo na tábor NA OBLÁTKU od 14. - 25. 8. 2021 Dva chlapci, nejlépe kamarádi klidnější povahy - jakýkoliv věk Jeden chlapec, rok narození nejlépe 2007. Zájemci mohou volat tel. 605 247 134  

BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ

PROVOZNÍ DOBA - KVĚTEN 2021. VÝDEJ NEPRODANÉHO ZBOŽÍ A VYPLACENÍ PENĚZ ZA PRODANÉ VĚCI PROBĚHNE V ÚTERÝ 8. ČERVNA (9.-11.30; 13.-16.HOD).

1 | 2 | 3 | 4 >>

PŘIPRAVUJEME

Registrace do nového systému DDM Kralovice

    Zde se můžete zaregistrovat do nového registračního systému DDM Kralovice. Odpadá složité přihlašování, vypisování přihlášek, od června již budete mít možnost vše platit stisknutím jediného tlačítka, připravujeme nové webové stránky, které budou s tímto systémem kompatibilní. ...

VÝROBKY KREATIVNÍCH VEČERŮ

Nebyly nalezeny žádné záznamy.