Dům dětí a mládeže Kralovice

Jsme nezisková organizace, která odvádí svou práci zcela profesionálně, kvalitně a s dlouhou tradicí. Naše organizace se stará o mnohé a snaží se být organizací prakticky prospěšnou. Doufáme, že u nás naleznete pro Vás atraktivní a příjemné prostředí a že naše organizace bude místem, kde se budete cítit uvolněně a pohodlně. Svých návštěvníků si velmi vážíme a největší odměnou pro nás je, když se k nám rádi vracejí. Navštivte nás a sami budete moci naši činnost posoudit popřípadě se stát jedním z nás. Vaši podporu jistě uvítáme.

Navštivte nás na Markova 22, Kralovice. viz Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NABÍDKOVÉ LISTY NA ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO ŠK. ROK 2020/2021 

BUDOU DĚTEM PŘEDÁNY AŽ PO JISTÝCH ROZVRZÍCH VE ŠKOLE. 

POČÍTÁME, ŽE  V PÁTEK 4. 9. 2020 (BEZ ZÁRUKY)

 

 

 

 

Pokyny rodičům k znovu otevřeným zájmovým kroužkům

 

Podmínky pro vrácení poplatků na 2. pololetí za zájmové útvary v době po nouzovém stavu

 

DDM Kožlany!!! zahájí svoji činnost až od 25. 5. 2020 spolu se Základní školou. O všem budete včas informováni.

 

Informace pro účastníky zájmové činnosti v DDM Kralovice

Vážení,

     jak jste možná zaznamenali ze sdělovacích prostředků, od 11. 5. 2020 je v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. 4. 2020 znovu umožněna osobní účast dětí a žáků ve střediscích volného času a domech dětí a mládeže. Tímto Vám s radostí sdělujeme, že i Dům dětí a mládeže v Kralovicích chystá znovu otevření některých zájmových kroužků a to od pondělí 18. 5. 2020. Vzhledem k tomu, že metodické pokyny o hygienických podmínkách k znovu otevření kroužků dorazily až v pondělních odpoledních hodinách a nikdo nás dříve neupozornil, že budeme moci otevřít již 11. 5. 2020 (původní termín byl stanoven na 25. 5. 2020), nejsme schopni tento termín zvládnout dodržet. Od včerejšího dne probíhá sběr informací o tom, kolik rodičů bude mít zájem své děti na kroužky posílat na základě hygienických pokynů. Pokyny pro obnovení osobní přítomnosti v DDM a podmínkách účasti (odkaz máte uvedený pod článkem) a z nich nejdůležitější jsou tyto:

  • Před první návštěvou zájmového kroužku zákonný zástupce, resp. zletilý účastník, podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (odkaz máte uvedený pod článkem), které předá buď osobně, nebo prostřednictvím účastníka, pedagogickému pracovníkovi u vstupu do zařízení. Bez tohoto prohlášení nebude účastníkům vstup umožněn.
  • Do budovy DDM a sportovních areálů bude umožněn vstup jen účastníkům, nikoli rodičům a jinému doprovodu.
  • Ve společných prostorách budou účastníci povinni nosit roušku, při činnosti podle jejího charakteru.
  • Každý účastník bude mít s sebou sáček na roušku.
  • Všichni účastníci budou povinni dodržovat zásady, které jsou v pokynech a které jsou pro jednotlivé zájmové kroužky podrobně rozpracovány podle místních požadavků a specifik s ohledem na charakter činnosti a prostory, kde se daná činnost koná. Před každou výukovou jednotkou je s nimi stručně pedagog seznámí.

POKYNY PRO VÁS:

     Odpovězte prosím zpět na e-mail (ne SMS!!), měl by Vám dorazit nejpozději do 7. 5. 2020 na e-mail, který jste uvedli do přihlášek na začátku školního roku, zda budete chtít své dítě umístit do kroužků, které jsme schopni hygienicky zabezpečit, a které budou znovu otevřeny.

     Odpověď očekáváme do neděle 10. května 2020.  Prosím, napište nám také v případě, že o umístění dítěte do kroužků nemáte v tomto šk. roce již zájem, abychom měli jistotu, že jste e-mail četli. V případě, že na e-mail nebudete reagovat do 10. 5. 2020, bereme to tak, že Vaše dítě již v tomto šk. roce na kroužky chodit nebude.

     Po zjištění, kolik dětí bude do jednotlivých kroužků chodit, stanovím konkrétní opatření a podmínky, se kterými Vás opět e-mailu seznámíme nejpozději do soboty 16. 5. 2020.

Předem prosím všechny rodiče, aby vážně zvážili, zda jsou ochotni akceptovat podmínky, které musíme všichni dodržovat. Musíme si všichni uvědomit, že pracujeme s dětmi, které v zápalu činnosti mohou občas nechtěně tyto podmínky porušit (hlavně přiblížit se k ostatním účastníkům).

     Na některých kroužcích budeme pravděpodobně vyžadovat nošení roušky po celou dobu konání kroužku, např. Dívčí kluby, některé výtvarné kroužky, šachy, deskové hry atd. Vše ale závisí na počtu přihlášených dětí. Sportovní kroužky, pokud to umožňuje jejich činnost, se budeme snažit směrovat do přírody, na hřiště apod.

     Kroužky, které buď z důvodu, kdy nebudeme schopni zajistit hygienické podmínky nebo jejich vedoucí spadají do rizikové skupiny již v tomto šk. roce otevírat nebudeme, zatím to jsou:

Pohybáček (cvičení rodičů s dětmi), Tvořílek – Pavla Zemanová

Loutkový kroužek – Zuzana Petříková

Po poradě s vedoucími jednotlivých kroužků mohou být ještě některé kroužky přidány. Budete o všem včas informováni.

 

Velmi se na Vás těšíme a tímto žádáme o co možná nejvíce odpovědný přístup, aby se pokud možno zabránilo k nekontrolovatelnému šíření nákazy, a tím i k následnému opětovnému uzavření našich zařízení.

                                               Bc. Jitka Schreiberová – ředitelka DDM Kralovice

 

Ochrana zdraví a provoz středisek volného času (DDM) v období do konce školního roku 2019/20 a čestné prohlášení naleznete   ZDE

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ V PDF úpravě    ZDE 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ V jpeg úpravě    ZDE

 

 

 

 

 

 

Stránky pro všechny, kteří mají zájem o volnočasové aktivity on-line

 

pro všechny zájemce o zájmové činnosti, se kterými nemůžeme trávit v této zvláštní době jejich volný čas, byl spuštěn web, na kterém si můžete najít aktivity, které Vás baví. Můžete zde najít také naše příspěvky, na kterých pracujeme a připravujeme nové a nové.Vše by mělo být dostupné z domova. Web se neustále aktualizuje, zdokonaluje, ale již nyní na něm můžete najít spoustu zajímavostí. Věříme, že Vám nabídne alespoň trochu rozptýlení, než se spolu zase budeme mít možnost vidět naživo :-) 

 

Tyto stránky naleznete zde: Mít kam jít 


 

 

 

 

 

 

 

 

POKUD SE VAŠE DÍTĚ ROZHODNE NAVŠTĚVOVAT NĚKTERÝ ZÁJMOVÝ KROUŽEK V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU, JE POTŘEBA  KONZULTACE S PRACOVNÍKY V DDM. 

Není vhodné nastupovat do tanečních kroužků, protože zde děvčata nacvičují sestavy, které se později špatně doučují, a zdržují tím ostatní dívky v nácviku.

 

STÁLE SLEDUJTE AKTUALIZACI NAŠICH STRÁNEK, NA KTERÉ SE SNAŽÍME PRŮBĚŽNĚ ZAŘAZOVAT NOVINKY. PŘIPRAVOVANÉ AKCE - NALEZNETE V SEKCI PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE (NA LEVÉ STRANĚ) NEBO V SEKCI AKTUALITY (PRAVÁ STRANA ÚVODNÍ STRÁNKY - DOLE), AKTUÁLNÍ INFORMACE O ZÁJMOVÝCH KROUŽCÍCH - AKTUÁLNĚ ZRUŠENÉ (PRAVÁ STRANA ÚVODNÍ STRÁNKY - NAHOŘE)

Samozřejmě nezapomínejte na fotogalerii

kam se snažíme obratem dávat odkaz na fotografie z akcí :-)

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketa

Který název našeho domečku - DDM Kralovice by se Vám nejvíce "zaryl pod kůži"? Hlasovali jsme o 5 nejvýstižnějších názvů, které jste nám poslali. Teď hlasujte prosím vy :-)

POHÁDKA (9)
1%

KRALOVÁČEK (16)
2%

DÉDEEMKO (23)
3%

POHODÁČEK (716)
94%

Celkový počet hlasů: 764

AKTUALITY

LETOŠNÍ NOVINKA!! PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR ZA POZNÁNÍM

Tento příměstský tábor je vhodný pro všechny děti školou povinné. Program bude zaměřen na výšlapy po okolí Kralovic formou půldenních a celodenních pobytů v přírodě. Cena 1750,- Kč - zahrnuje program, pedagoický dozor, strava (dopolení svačina, oběd, odpolední svačina, pitný režim).

VYHODNOCENÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE GRYSPEK

Všechny výtvarné práce jsou vystavené v Městské knihovně v Kralovicích. Letošní ročník byl poznamenán koronavirovou situací. Z důvodu nekonání se Noci kostelů a malého zájmu ze strany mladých výtvarníků byly ohodnoceny všechny výtvarné práce. 

NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ

  POZOR, TÁBOR NA OBLÁTKU JE JIŽ OBSAZEN, BEREME PŘÍPADNÉ NÁHRADNÍKY     Podrobnosti naleznete ZDE

1 | 2 >>

PŘIPRAVUJEME

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

JIŽ PROBĚHLO

V této rubrice nejsou žádné články.

VÝROBKY KREATIVNÍCH VEČERŮ

Nebyly nalezeny žádné záznamy.