Dům dětí a mládeže Kralovice

Jsme nezisková organizace, která odvádí svou práci zcela profesionálně, kvalitně a s dlouhou tradicí. Naše organizace se stará o mnohé a snaží se být organizací prakticky prospěšnou. Doufáme, že u nás naleznete pro Vás atraktivní a příjemné prostředí a že naše organizace bude místem, kde se budete cítit uvolněně a pohodlně. Svých návštěvníků si velmi vážíme a největší odměnou pro nás je, když se k nám rádi vracejí. Navštivte nás a sami budete moci naši činnost posoudit popřípadě se stát jedním z nás. Vaši podporu jistě uvítáme.

Navštivte nás na Markova 22, Kralovice. viz Kontakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nové zásady bezpečnosti Vašich dětí, které jste podepisovali (na druhé straně přihlášky)

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ČLENY ZÚ (kroužků) A JEJICH RODIČE (zákonné zástupce): Čtěte pozorně!

1.     Na vybraný zájmový útvar/ZÚ – kroužek/, musíte mít předem vyplněnou přihlášku a v uvedeném termínu provedenou platbu. (1. pololetí – do konce října 2015, 2. pololetí do konce února 2016).

2.     V případě neuhrazení poplatku za ZÚ do uvedeného termínu, bude místo v ZÚ nabídnuto jinému zájemci a účastníci (zák. zástupci) jsou povinni doplatit všechny navštívené schůzky v poměru adekvátnímu poplatku za jedno pololetí.

3.     Přihlášku je možné vyzvednout v DDM Kralovice, Kožlany, v sekretariátu ZŠ Kralovice nebo na www.ddmkralovice.cz – přihlášky na ZÚ (nutno tisknout ve velikosti A5 – dva listy na stránku, v letošním roce je důležitou součástí přihlášky druhá strana s informacemi, jejichž pročtení potvrzují zákonní zástupci svým podpisem).

4.     Termíny prvních schůzek se zájemci dozví při zápisu do ZÚ nebo na www.ddmkralovice.cz.

5.     Rodiče jsou povinni nahlásit v DDM neodkladně změny v osobních datech dítěte, změny telefonního i e-mailového spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny, změny u zdr. stavu dítěte, apod.

6.     Počet členů v jednotlivých ZÚ je omezen.

7.     Není-li uvedeno jinak, trvá zpravidla schůzka 60 minut. Na dobu kroužku se informujte při zápisu. Kroužky začínají v úterý 29. 9. 2015 (pokud není uvedeno jinak), končí v pátek 18. 12. 2015. Po vánočních prázdninách kroužky začínají v pondělí 11. 1. 2016 a končí 3. 6. 2016 (pokud není uvedeno jinak).

V době krátkodobých prázdnin (podzimní prázdniny, vánoční prázdniny, pololetní prázdniny, jarní prázdniny, velikonoční prázdniny apod.), případného ředitelského volna v ZŠ Kralovice, státních svátků, se pravidelné schůzky kroužků nekonají. Pro školní děti připravujeme náhradní program.

8.     Pokud se rozhodnete již zaplacený ZÚ nenavštěvovat, je třeba tuto skutečnost nahlásit v DDM Kralovice, Kožlany. V případě zdravotních problémů, může být poměrná část poplatku za ZÚ vrácena pouze po předložení lékařského potvrzení.

9.     Rodiče zodpovídají za dítě při cestě na kroužek i z kroužku. Dítě se dostaví na kroužek nejdříve 10 minut před jeho zahájením. Předškolní děti musí jejich doprovod předat do rukou přímo vedoucímu ZÚ a nesmí je samotné nechat v herně (nebo cvičebně, tělocvičně) do doby, než si je vedoucí převezme. Školní děti, které dochází do DDM dříve a čekají na kroužek v herně, se musí nahlásit u dozoru v DDM.

10.  Na prvních hodinách kroužků, obdrží děti kontakty na své vedoucí ZÚ, kam je budete omlouvat v případě, že se dítě nemůže kroužku zúčastnit. (Příklad: Marie Nováková dnes nepřijde na keramiku – nemoc. Hana Nováková). Jedná se o bezpečnost Vašich dětí, a abychom předešli tomu, že Vám dítě doma tvrdí, že jde na kroužek a ono tam nedorazí. Naučte se to prosím nepodceňovat.

11.  Na všechny ZÚ nosí děti přezůvky, na keramiku a jiné výtvarné kroužky ochranný oděv, na sportovní ZÚ vhodnou čistou sportovní obuv s vhodnou podrážkou a správné sportovní oblečení.

12.  Podpisem souhlasí zákonný zástupce s fotografováním dítěte /své osoby/ v rámci činnosti DDM, s archivací těchto fotografií a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti DDM Kralovice, Kožlany např. v kronikách, tisku, na internetu na webových stránkách, na facebookových stránkách DDM Kralovice apod., případně uvedením jména.

13.  Členové ZÚ nenosí na schůzky předměty nesouvisející s náplní kroužku (kuličkové pistole,…), předměty ostré a nebezpečné zdraví. Rovněž tak předměty cenné či větší obnos peněz. Mobilní telefon musí být během schůzky vypnutý. Za případnou ztrátu mobilního telefonu DDM neručí. V nutném případě je možné uložit cennosti v kanceláři DDM (u vedoucího ZÚ) po dobu konání kroužku. V žádném případě nesmějí tyto věci zůstat v šatně.

14.  Člen ZÚ DDM chrání své zdraví. Není dovoleno v prostorách DDM případně tělocvičen, v okolí budovy a při akcích pořádaných DDM kouřit, pít alkoholické nápoje a používat jiné návykové látky.

15.  Zákonný zástupce si je vědom, že v případě porušení vnitřního řádu DDM bude člen ZÚ, bez nároku na náhradu, z další činnosti vyloučen.

16.  Podpisem na titulní straně přihlášky potvrzujete přečtení a respektování těchto informací.

 

 

 

 

STÁLE SLEDUJTE AKTUALIZACI NAŠICH STRÁNEK, NA KTERÉ SE SNAŽÍME PRŮBĚŽNĚ ZAŘAZOVAT NOVINKY. PŘIPRAVOVANÉ AKCE - NALEZNETE V SEKCI PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE (NA LEVÉ STRANĚ) NEBO V SEKCI AKTUALITY (PRAVÁ STRANA ÚVODNÍ STRÁNKY - DOLE), AKTUÁLNÍ INFORMACE O ZÁJMOVÝCH KROUŽCÍCH - AKTUÁLNĚ ZRUŠENÉ (PRAVÁ STRANA ÚVODNÍ STRÁNKY - NAHOŘE)

Samozřejmě nezapomínejte na fotogalerii

kam se snažíme obratem dávat odkaz na fotografie z akcí :-)

 

 

 

Nové logo našeho zařízení již existuje. Brzy ho uvidíte na našich stránkách :-)

Vytvořila ho Simona Šubrtová, žákyně 9. třídy ZŠ Kralovice

 

Diskusní téma: Co Vám na našich stránkách chybí? Co byste potřebovali udělat přehledněji?

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

AKTUÁLNĚ ZRUŠENÉ KROUŽKY

Hledáme chlapce na společenský tanec

Máte doma chlapce ve věku 8. - 14. let a líbilo by se mu tancovat v páru - společenské tance. Děvčata by se našla, tak neváhejte a přihlaste se v DDM Kralovice :-)

AKTUALITY

Rodičovské centrum upozorňuje na poslední prodejní dny v tomto školním roce

Až do 24. 5. 2016 máte možnost nakupovat na burze dětského oblečení, kterou provozuje Rodičovské centrum v Kralovicích, v prostorách DDM, tak neváhejte. Pro své ratolesti zde naleznete spoustu krásných věciček za pár korun. Otevřeno v úterý dopoledne od 9.00 - 11.00 hod a odpoledně od 16.00 - 18.00...

Letní mísa

Milé tvořilky, je čas vyměnit obsah jarní mísy za letní. Která z Vás se ještě nerozhodla, je nejvyšší čas. Poslední 2 volná místa, tak neváhejte. Těšíme se na Vás :-)              

Výstava výtvarných děl našich účastníků zájmového kroužku Art klub v kralovické knihovně

Nenechte si ujít výstavu nádherných uměleckých děl účastníků zájmového kroužku Art klub. Určitě Vám tato zastávaka bude stát za to. Třeba se necháte inspirovat a příští školní rok budete i vy našimi novými umělci :-)

Čarodějný pochod a čarodějné odpoledne

Tak jak to asi letos dopadne? Upálí nás nebo to opět přežijeme?  Zveme všechny příznivce na čarodějný průvod městem a následně na čarodějné odpoledne, které se koná tradičně 30. 4. 2016 na fotbalové hřiště. Letos to vychází na sobotu.  Na všechny malé i velké čarodějnice a čaroděje...

Čarodějný průvod v Kožlanech

Všichni příznivci čarodějnic a čarodějů jsou zváni do čarodějného průvodu v sobotu 30. 4. 2016. Slet všech bude v 16.15 hod u Základní školy v Kožlanech. 

Prosíme naše zákazníky, kteří si ještě nevyzvedli zimní neprodané věcí, aby tak co nejrychleji učinili !!!

  Prosíme, všechny své zákazníky, kteří si ještě nevyzvedli zimní neprodané věci, aby tak co nejrychleji učinili!!! Během měsíce dubna přijímáme nové věci - jarní, letní - pouze v čistém stavu, prodejné.  Přijďte nás navštívit - každé úterý od 9.00 do 11.00 hod dopoledne,...

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA NA LETNÍCH TÁBORECH

Poslední volná místa na letních táborech čekají právě na Vás. Podrobnosti naleznete zde: LETNÍ TÁBORY KRALOVICE, KOŽLANY

Fotosoutěž

Fotografujete rádi a myslíte si, že dokážete vytvořit takový snímek, se kterým se budete moci pochlubit ve fotosoutěži a zabojovat o nejlepší místa na pomyslném stupni vítězů?  Tak právě pro Vás je naše fotosoutěž určená.  Neschovávejte svá díla v počítači a ukažte je všem. Přečtěte si...

Keramické večery pro dospělé duben, květen, červen

Připravujeme pro Vás poslední keramické večery v tomto šk. roce.  Pokud máte chuť si ještě do léta vyrobit něco krásného z keramické hlíny, máte jedinečnou příležitost přihlásit se v DDM Kralovice :-)    

Nové kreativní večery na duben, květen, červen v Kralovicích

Připravujeme pro Vás poslední kreativní večery v tomto šk. roce.  Přijďte si vyzkoušet NOVINKU - malování na plátno akryovými barvami dle předlohy, dále encaustické malování (maloování voskem pomocí speciální žehličky) a samozřejmě nově naaranžovat letní mísu, která by...

1 | 2 >>