ZÁJMOVÉ KROUŽKY 2015-2016

Zájmové kroužky jsou takové, které mají zpravidla schůzku 1x za týden. Nabídku naleznete na našich stránkách viz. zájmové kroužky. Přesto je vždy nutné, domluvit se v DDM viz. kontakt. Na kroužky je možné se hlásit v průběhu celého roku. U tanečních kroužků však nastává problém, že se děvčata učí sestavy, které se při pozdějším nástupu na kroužek obtížně doučují.

 Máte zájem o kroužky, které probíhají v Kralovicích nebo v Kožlanech?

Klikněte zde pro KRALOVICE  nebo pro  KOŽLANY