Výrobky, které se budou vyrábět na jarních prázdninách, viz. výše

Výrobky, které se budou vyrábět na jarních prázdninách, viz. výše