DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MĚSTA KRALOVICE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ MĚSTA KRALOVICE

Neděle 20. 10. 2019,

zveme vás na nedělní procházku po Kralovicích spojenou s prohlídkou

 a s prezentací více či méně známých míst, 

kralovických škol, spolků a organizací