Příležitostné akce

Co jsou to příležitostné akce?

Jsou to akce, které připravují naše pracovnice se svými pomocníky - pomocnicemi pro širokou veřejnost. Tyto akce mají většinou již tradiční ráz a mají v Kralovicích (některé už i v Kožlanech) svoji několikaletou historii. Mezi tyto akce řadíme Drikádu, Lampionový průvod - podzimní rozloučení s přírodou, Malou kralovickou  - závody v přespolním běhu, Maškarní bál pro děti,  i maškarní bál pro dospělé v Kralovicích, Čarodějnice apod. Dále připravujeme pravidelné akce v době, kdy ředitelé vyhlásí v našich spádových školách ředitelské volno, o podzimních, pololetních, jarních, velikonočních a jiných prázdninách, velikonoční odpolední tvoření, vánoční adventní tvoření, pravidelný jarní výlet a další a další akce, které jsou tu pro Vás a hlavně pro Vaše děti v době, kdy máte chuť zažít něco nevšedního. Najít nás můžete také na akcích, kterých se zúčastňujeme buď jako spolupořadatelé, nebo si nás jejich pořadatelé zvou, abychom jim pomohli zaplnit program hlavně tvůrčí činnosti pro naše najmenší.

Kde nás např. můžete potkat? 

Na akcích pořádaných Mariánskou Týnicí (oživlé prohlídky, Májový den řemesel, atd.), na akcích v kožlanské knihovně, na kralovické i kožlanské pouti, na běžeckém Baroko maratonu v Plasích, na cyklistickém Maratonu v Kralovicích, na fotbalovém hřišti při májce, na Kulatém desetiboji v základní škole, na akcích pořádaných na Rabštejně a dalších jiných akcích. Na všechny tyto akce chodíme již léta moc rádi, protože si uvědomujeme, že tyto akce mají smysl a i nás, jako spolupořadatele stmelují dohromady. 

 

 

Kralovice

 

Kožlany