PŘIHLÁŠKY

Přihlášky do zájmových kroužků v Kralovicích

07.09.2020 10:10
  Informace, které jsou velmi důležité dodržovat, při podepisování přihlášky prohlašujete, že jste informace četli a zavazujete se je dodržovat.     Důležité informace k zájmovým kroužkům, jejichž podpisem na přihlášce prohlašujete seznámení se s těmito informacemi a jejich...

Přihláška do zájmových kroužků v Kožlanech

07.09.2020 10:03
    Informace, které jsou velmi důležité dodržovat, při podepisování přihlášky prohlašujete, že jste informace četli a zavazujete se je dodržovat.      Důležité informace, které svým podpisem na přihlášce potvrzujete jejich přečtení a dodržování - jpg.  Důležité...