Pravidelná zájmová činnost - zájmové kroužky

Nabídkové listy do zájmových útvarů - kroužků v DDM Kralovice a DDM Kožlany naleznete níže na této stránce :-)

 

Co je pravidelná zájmová činnost - zájmové kroužky?

     Je to činnost, která se opakuje pravidelně, zpravidla jedenkrát týdně. Kroužek má svého vedoucího, začíná a končí zpravidla ve stejnou dobu. Na každý kroužek musí zájemce vyplnit příslušnou přihlášku, která je nutná k zapsání osobních údajů do matriky. Všechny položky na přihlášce, je potřeba pečlivě, pravdivě a přehledně vyplnit. Každá přihláška musí být podepsaná zákonným zástupcem, v případě dospělého účastníka, vlastnoručním originálním podpisem. V případě, že účastník zájmového kroužku neodevzdá řádně vyplněnou přihlášku, nemůžeme za něj převzít odpovědnost a z kroužku bude vyloučen. 

     V době školních prázdnin (jarních, podzimních, pololetních, velikonočních apod.), ředitelského volna nebo jiných plánovaných volných dnů ve školách, se kroužky nekonají (vyjímečně pouze po domluvě z vedoucím kroužku). V tyto dny zpravidla připravuje DDM Kralovice, Kožlany pro všechny školní děti (i ty, které nejsou registrováni v pravidelné zájmové činnosti) náhradní program - příležitostnou akci. O těchto akcích jsou vždy žáci včas (pomocí letáků, nástěnek, webových stránek apod.) informováni.

 

Co je školné - poplatky za ZÚ? 

     Jsou to poplatky, které jsou použity na činnost zájmového útvaru - kroužku. Tento poplatek je použit na energie, materiiál, pomůcky, pojištění, mzdy pro vedoucí ZÚ apod. Poplatek je potřeba uhradit: na 1. pololetí do 31.10. 2013, na 2. pololetí do 28. 2. 2014. V případě, že účastník příslušný poplatek na kroužek v těchto termínech neuhradí, může být z kroužku vyloučen. 

 

 

 KRALOVICE 

 

KOŽLANY

 

Kralovice - Nabídkový list zájmových útvarů - kroužků 

Kralovice - Nabídkový list zájmových útvarů - kroužků PDF

Kožlany - Nabídkový list zájmových útvarů - kroužků 

Kožlany - Nabídkový list zájmových útvarů - kroužků PDF