Vybíjená

Zájemci o tento kroužek dojdou za p. Zábranskou (učí na 1. st. Základní školy v Kralovicích) 
a domluví se přímo s p. Zábranskou.