TENIS

DOČASNÉ MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ PO DOBU REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY V ZŠ KRALOVICE
 

Vážení rodiče,

        

     Vzhledem k situaci, která nastala kvůli uzavření tělocvičny v Základní škole v Kralovicích, jsme nuceni až do odvolání přistoupit k následujícím opatřením. V případě, že bude pěkné počasí, nebrání nic tomu, aby kroužek, na který je Vaše dítě přihlášeno, proběhl venku na hřišti. V případě, že nastane taková situace, kdy počasí nedovolí kroužek na hřišti mít, obdržíte v den, kdy se má kroužek konat, během dopoledne SMS na telefon, který jste uvedli do přihlášky. SMS Vás upozorní, že se kroužek nekoná.  V případě, že se kroužek uskuteční, tak žádná SMS nepřijde a dítě přijde normálně na kroužek.

        Sraz u vchodu do školy nejdéle 5. minut před zahájením!!! Dítě tam musí být včas, vedoucí nemůže čekat a poté zodpovídat za jeho bezpečnost. Uvědomte si, že je z tělocvičny a okolí staveniště.

        Tato situace nás velmi mrzí, ale opravdu není jiná možnost, jak co nejrychleji reagovat na vývoj počasí a vývoj rekonstrukce. Musíme být všichni trpěliví, než bude rekonstrukce tělocvičny dokončena. Případné odpadlé kroužky budeme finančně kompenzovat ve 2. pololetí. 

Moc děkujeme za pochopení     Jitka Schreiberová

 TENIS


pátek


16.30 - 18.30


ZŠ Kralovice


Vedoucí ZÚ


MUDr. Jiří Mareš
Bc. Markéta Kubíková

 


ZAČÍNÁME 


V PÁTEK 26. 9. 2014
 


Tento kroužek je určen pro zájemce o tenis. Cílem je, naučit děti správnému držení rakety a základům tenisové hry.
Zájemci si musí obstarat raketu,která odpovídá jejich věku.