Sportovní hry - chlapci s Romanem Čuříkem

Kroužek probíhá ráno před vyučováním
 
 
Zájemci o tento kroužek dojdou za p. Čuříkem (učí na 2. st. Základní školy v Kralovicích) a domluví se přímo s p. Čuříkem