Šikulové a Šikulky - výtvarný kroužek pro děti 4 - 6 let


Šikulky 4. - 5. let

úterý

16.00 - 17.00 

DDM Kralovice

Šikulové

úterý

17.00 - 18.00

DDM Kralovice

Šikulové čtvrtek

čtvrtek

16.00 - 17.00

DDM Kralovice

Vedoucí ZÚ

Pavla Zemanová
čtvrtek Jitka Schreiberová

ZAČÍNÁME 

V ÚTERÝ 30. 9. 2014 v DDM Kralovice
Zájmový kroužek je určený pro děti od 4. let, které jsou schopny vydržet bez rodičů, udrží pozornost a jsou schopny spolupracovat.
Důležitým cílem je rozvoj jemné motoriky, správné držení tužky (pastelky), střihání, trhání, lepení, vymalovávání apod. V kroužku se děti učí nejrůznějším výtvarným technikám, pracují jak s papírem, tak s přírodním materiálem apod.