KOŽLANY

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2015 - 2016 SE PŘIPRAVUJE
 
 
 
 

Nabídkový list zájmových kroužků DDM Kožlany na šk. rok 2014/2015. Prosím o důkladné pročtení všech informací před tím, než své dítě na kroužek přihlásíte. Věřte, že pouze díky tomu, že jste řádně nepročetli všechny informace, později vznikají zbytečné nepříjemnosti a hlavně nedůslednost nám ubírá čas, který bychom mohli věnovat smysluplnější práci. Neustálé upomínání o přihlášky, včasné zaplacení poplatku apod., 
je nepříjemné jak pro nás, tak jistě i pro Vás. 
Ceny zájmových kroužků jsou upraveny úměrně náročnosti a kvalitě potřebné k výrobním
a materiálním podmínkám pro příslušné druhy kroužků (keramika, kreativní výroba). Pokud dítě přestane navštěvovat ZÚ se souhlasem rodičů  a vede je k tomu jiný důvod než zdravotní, poplatky
za školné nevracíme.  Poplatek je vrácen pouze na základě lékařského potvrzení.
Na všechny zájmové kroužky je potřeba se předem přihlásit a odevzdat vyplněnou přihlášku v DDM Kožlany do konce září (neváhejte s přihlášením, protože se může stát, že kroužek, o který máte zájem, bude již obsazen).
Bez přihlášky nemůžeme  Vaše dítě do kroužku přijmout! Příslušný poplatek je nutné uhradit
na 1. pololetí nejpozději do konce října, na 2. pololetí nejpozději do konce února. 
V případě, že se Vaše dítě nedostaví na kroužek bez omluvy 3x po sobě, budeme Vás informovat telefonicky. Jedná se o bezpečnost Vašich dětí. Pokud dojde k tomu, že Vaše dítě nebude chtít kroužek  z jakéhokoliv důvodu navštěvovat, prosíme nahlášení této skutečnosti v DDM Kožlany. V případě, že Vaše dítě nebude daný zájmový kroužek navštěvovat pravidelně, aniž by k tomu mělo vážný důvod, může být z kroužku vyloučeno. 
Oddělení tělovýchovy, sportu, ekologie a zdravého životního stylu

Zájmový kroužek

Od kolika, kdy
 a kde se koná

Vedoucí

Poplatek
1. pol/celý rok
Basketbal Kožlany - Pohybové hry se zaměřením na basketbal - od předškoláků     út 15.00 - 16.30     čt 15.00 - 16.30
Tělocvična ZŠ
Vladimír Přibyl 300,-/600,-
Basketbal Kožlany pro pokročilé - po 18.30 - 20.00 a pá 20.30 - 22.00 Tělocvična ZŠ Jirka Buňka 300,-/600,-
Volejbal 7. - 9. tř  - st 14.30 - 16.00 Tělocvična ZŠ Jaroslav Švarc 300,-/600,-
Floorball ml. - st 13.30 - 14.30 Tělocvična ZŠ Jaroslav Berbr 300,-/600,-
Floorball st. - pá 13.30 - 15.00 Tělocvična ZŠ Jaroslav Berbr 300,-/600,-
Cvičení při hudbě pro kluky i holky 1. - 5. tř - po 16.30 - 17.30 Tělocvična ZŠ Šárka Mudrová 300,-/600,-

V případě zájmu (alespoň 8 zájemců) jsme připraveni otevřít kroužek stolní tenis, rybáři a zpěv při kytaře. Pokud  o tyto kroužky máte zájem, odevzdejte vyplněnou přihlášku a v případě naplnění Vás budeme informovat.

Jazykové kroužky

Angličtina + konverzace s rodilým mluvčím 7. - 9. tř

st 13.15 - 14.15
ZŠ Kožlany
Blanka Pokorná
Dave Singleton
300,-/600,-
NOVINKA - Angličtina hrou pro úplné začátečníky - kroužek bude otevřen pouze v případě minimálně 8. zájemců út 16.30 - 17,30
ZŠ Kožlany
Tereza Kupková 300,-/600,-
Oddělení keramiky, kreativních a jiných výtvarných činností
Keramika 1 st. - práce s keramickou hlínou 
po 13.00 - 14.30
ZŠ Kožlany Věra Cepková 300,-/600,-
Keramika 2 st. - práce s keramickou hlínou
 po 15.00 - 16.30
ZŠ Kožlany Věra Cepková 400,-/800,-
Dívčí klub 1. st. - kreativní tvorba, 1x měsíčně vaření (nutný doplatek na suroviny) a případný nadstandartní materiál čt 13.00 - 14.30
ZŠ Kožlany
Věra Cepková 300,-/600,-
Dívčí klub 2. st. - kreativní tvorba, 1x měsíčně vaření (nutný doplatek na suroviny) a případný nadstandartní materiál čt 15.00 - 16.30
ZŠ Kožlany
Věra Cepková 300,-/600,-
NOVINKA - Šikulové s malými keramiky
 pro kožlanské prcky 5 - 6 let
- kroužek bude střídat výtvarné činnosti s prací s keramickou hlínou. Určeno pro děti, které vydrží samostatně pracovat bez rodičů.

st 15.45 - 16.45
ZŠ Kožlany

Věra Cepková

300,-/600,-


Kreativní a keramické večery - nabídku sledujte na našem webu                       www.ddmkralovice.cz