Všeobecný příměstský tábor Kralovice - 31. 7. - 4. 8. 2017

23.01.2017 17:39

 

 

 

Tento typ tábora připravujeme pro školní děti, které ještě neměly odvahu vyjet na tábor mimo domov (ale nejen pro ně). 

Každý den děti nastoupí do DDM Kralovice od 8.00 – 9.00 hodin. Od 9.00 do 16. hod je pro děti připraven program. Plánujeme tvoření nejrůznějšími kreativními technikami, výlety do okolí, hry, soutěže, apod., jednu noc přespání v DDM atd. 

V ceně tábora je zahrnuta strava (svačina, oběd, svačina - v případě celodenního výletu dostanou děti balíček na cestu), celodenní pitný režim, odměny pro děti, veškerý výtvarný kreativní materiál, pedagogický dozor atd.

 

 

cena: 1600,- Kč