PŘIHLÁŠKY NA ZÁJMOVÉ KROUŽKY DDM KRALOVICE 2017 - 2018

11.09.2017 09:00

 

 

 

NUTNO PŘEČÍST A RESPEKTOVAT

- DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO ČLENY ZÁJMOVÝCH

 KROUŽKŮ A JEJICH RODIČE, 

JEJICHŽ PŘEČTENÍ A DODRŽOVÁNÍ 

PODEPISUJE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE 

PŘI VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠKY!

 

- PŘIHLÁŠKA NA ZÁJMOVÝ KROUŽEK DÍTĚ, ŽÁK, STUDENT SŠ A VOŠ 

- DDM KRALOVICE 2017 - 2018

 

- PŘIHLÁŠKA NA ZÁJMOVÝ KROUŽEK - DOSPĚLÍ

 (NAPŘ. JÓGA)

 

- PŘIHLÁŠKA NA ZÁJMOVÝ KROUŽEK - RODIČE S DĚTMI

 (NAPŘ. POHYBÁČEK, TVOŘÍLEK APOD.)