Přihlášky do zájmových kroužků v Kralovicích

07.09.2020 10:10

 

Informace, které jsou velmi důležité dodržovat, při podepisování přihlášky prohlašujete, že jste informace četli a zavazujete se je dodržovat.

 

 

Důležité informace k zájmovým kroužkům, jejichž podpisem na přihlášce prohlašujete seznámení se s těmito informacemi a jejich dodržováním - jpg.

Důležité informace  k zájmovým kroužkům, jejich podpisem na přihlášce prohlašujete seznámení se s těmito informacemi a jejich dodržováním - pdf.

 

Přihláška do zájmového kroužku pro děti, žáky, studenty - jpg.

Přihláška do zájmového kroužku pro děti, žáky, studenty - pdf.

 

 

Přihláška do zájmového kroužku Pohybáček, Tvořílek - jpg.

Přihláška do zájmového kroužku Pohybáček, Tvořílek - pdf.

 

 

 Přihláška do zájmových kroužků pro dospělé - Jóga, JET KUNE DO - jpg. 

Přihláška do zájmových kroužků pro dospělé - jóga, JET KUNE DO - pdf.