Nové přihlášky do nové organizace DDM Kralovice a placení poplatků na 2. pololetí šk. roku 2012/2013

16.01.2013 23:36

Nové přihlášky přinesou děti z jednotlivých zájmových kroužků vždy v den konání kroužku. Prosím o urychlené vyplnění a odevzdání příslušné přihlášky. Bez tohoto dokumentu nemůžeme za Vše dítě převzít zodpovědnost. Děkujeme za pochopení