Nabídka pracovní pozice - školní asistent

26.09.2018 13:38

 

JIŽ OBSAZENO

Nabídka pracovní pozice - školní asistent

Dům dětí a mládeže Kralovice, okres Plzeň – sever, příspěvková organizace, Markova 22, 331 41 Kralovice 

přijme od 1. 10. 2018 pracovníka na pozici Školní asistent – personální podpora SVČ v projektu OP VVV.

Podmínkou pro přijetí je způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, odborná způsobilost a znalost českého jazyka v rozsahu stejném jako je tomu u pedagogických pracovníků podle zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění.

Jedná se o celý úvazek v 6. platové třídě. 

Podrobnosti týkající se zejména odborné způsobilosti poskytne ředitelka DDM Kralovice – Bc. Jitka Schreiberová, tel. 605 247 134, e-mail: info@ddmkralovice.cz