Letní tábor "Na Oblátku" - 12. - 23. 8. 2017

23.01.2017 17:07

 

 

V letošním roce se nám uvolnilo několik míst na tomto táboře, 

z důvodu odchodu nejstarších odrostlých dětí.

 Příbíráme proto letos "Na Oblátek" nové děti (do naplnění kapacity). Přednost mají děti, které navštěvují Základní školu v Kralovicích a DDM Kralovice. Děti musí být minimálně po 1. třídě. 

 

V současné době máme pouze tato volná místa: 

 

OBSAZENO