Keramický příměstský tábor Kralovice - 24. - 28. 7. 2017

23.01.2017 17:24

 

 

 

Tento typ tábora připravujeme pro školní děti, které ještě neměly odvahu vyjet na tábor mimo domov (ale nejen pro ně). 

Každý den děti nastoupí do DDM Kralovice od 8.00 – 9.00 hodin. Od 9.00 do 16. hod je pro ně připraven program. 

Tento tábor je zaměřen na tvoření z keramické hlíny. Dále je program pro děti na tomto táboře kombinován s různými hrami a sportovními utkáními.

Jeden den pojedeme na celodenní výlet a jednu noc přespíme v DDM Kralovice.

 

 V ceně tábora je zahrnuta strava (svačina, oběd, svačina - v případě celodenního výletu dostanou děti balíček na cestu), celodenní pitný režim, odměny pro děti, hlína, poplatek za vypálení a glazování výrobků, pedagogický dozor atd.

 

cena: 1800,- Kč