ZÁJMOVÉ KROUŽKY DDM KRALOVICE 2016 - 2017

09.09.2016 09:56
Oddělení tělovýchovy, sportu, ekologie a zdravého životního stylu

Zájmový kroužek                                             
Od kolika,
kdy a kde
se koná

1. schůzka

Vedoucí       

Poplatek
1.pol./celý rok
Obsazenost 
kroužku

Cvičení při hudbě 1. - 3. tř. 
(nácvik veřejných vystoupení)
 
po 15.30 - 16.30
DDM
3. 10. 2016 Barbora 
Kolenová
300,- / 600,-   POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

Cvičení při hudbě 4. - 6. tř. 
(nácvik veřejných vystoupení)
 
pá 13.15 - 14.15
DDM 
29. 9. 2016 Barbora
Kroftová
300,- / 600,- POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
 
Cvičení při hudbě 4. - 6. tř. MIX - pokročilí
(nácvik veřejných vystoupení)
 
pá 14.15 - 15.15
DDM 
29. 9. 2016 Barbora
 Kroftová
300,- / 600,- OBSAZENO

Cvičení při hudbě 7. - 9. tř. FREEDOM
(nácvik veřejných vystoupení)
 
pá 15.15 - 16.15
DDM 
29. 9. 2016 Barbora
Kroftová
300,- / 600,- POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
 
U všech výše uvedených cvičení při hudbě, je nutné se finančně podílet na společných kostýmech. Dále je velmi důležité důsledně dohlížet na pravidelnou docházku. Je nepříjemné, když musí děvčata neustále opakovat sestavy, protože stále někoho doučují zameškané hodiny. Výjimkou je nemoc nebo jiné vážné důvody (ne např. nákupy s maminkou). Věřte, že to není vůči ostatním dívkám fér.
 
 
Pohybové hry se zaměřením na turistiku a turistický závod s Karlem Popelem 2. - 7. tř.
 
po 16.30 - 17.30
 ZŠ Kralovice      
3. 10. 2016 Mgr. Karel
Popel
300,- / 600,- VOLNÁ MÍSTA
Stolní tenis s Karlem Popelem - od 2. tř.
 
Stolní tenis s Karlem Popelem - od 2. tř.
 
pá 14.30 - 16.00
ZŠ Kralovice
7. 10. 2016 Mgr. Karel
Popel
350,- / 700,- VOLNÁ MÍSTA

Sportovní hry s Jirkou Buňkou od 1. tř. - všesportovní příprava,
komplexní pohybový rozvoj dětí např. trampolína, gymnastika, coretraining apod.
 
st 15.00 - 16.00
ZŠ Kralovice
5. 10. 2016 Jiří Buňka 300,- / 600,- VOLNÁ MÍSTA BUDEME ROZDĚLOVAT DO 2. SKUPIN

Atletika dívky i chlapci 5. - 9. tř.
 
čt 15.00 - 16.00
ZŠ Kralovice
6. 10. 2016 Mgr. Pavel
Kašpar
300,- / 600,-
VOLNÁ MÍSTA
 
JÓGA pro děti - 2. - 5. tř. - prevence pro správné držení těla, protahování 
a posílení svalů, zlepšení koncentrace
 
čt 15.00 - 16.00
ZŠ Kralovice
6. 10. 2016 Mgr. Marta
Hanáková
300,- / 600,-

OBSAZENO

Kometa - orientační běh
 
pá 14.00 - 16.00
ZŚ Kralovice
7. 10. 2016 Mgr. Marta
Hanáková
300,- / 600,-
VOLNÁ MÍSTA

Sportovní hry - chlapci 6. - 9. tř. - ráno před vyučováním
 
ráno před 
vyučováním
info u 
p. Čuříka
Mgr. Roman
Čuřík
300,- / 600,-
VOLNÁ MÍSTA
 
Tenis - DVOUHODINOVKA  
nutno podílet se na sportovní výbavě (raketa)
 
pá 16.30 - 18.30
ZŠ Kralovice
7. 10. 2016 MUDr. Jiří Mareš
Bc. Markéta
Kubíková
400,- / 800,-
OBSAZENO

Vybíjená - od 3. tř. do 5. tř.
 
st 
ráno před vyučováním
  A. Šimsová
J.Schreiberová
1.pol 200,-/
2. pol. 300,-
 
 
Společenské tance - páry min. od 3. tř - NUTNÝ PÁR  CHLAPEC A DÍVKA 
- nutno finančně se podílet na společenských
kostýmech. Důležitý je rodičovský dohled nad pravidelnou docházkou, součástí kroužku jsou veřejná vystoupení na různých akcích.
 
nutná domluva s p. Beranovou 
Lidový dům Kralovice
info. schůzka
út 27. 9. 2016
 v 15.30 
Lidový dům
Jana Beranová 300,- / 600,-


VOLNÁ MÍSTA
Šachy po 17.30 - 18.30 3. 10. 2016 Ing. Miroslav 
Trnka
300,- / 600,-
VOLNÁ MÍSTA

 
POHYBOVÉ KROUŽKY PRO NAŠE NEJMENŠÍ
 
Pohybáček - kojenecké cvičení rodičů s dětmi od ukončeného 3. měsíce  (45 min)
 
dopoledne
DDM Kralovice
v týdnu od 3. 10. 2016 Pavla Zemanová 300,- / 600,-
OBSAZENO

Pohybáček - cvičení rozvoj motoriky - rodiče a děti 1 - 3 roky (45 minut) (pro děti od 2,5 let nabízíme společně s Tvořílkem viz. dále)
 
dopoledne
DDM Kralovice
v týdnu od 3. 10. 2016 Pavla Zemanová 300,- / 600,-
OBSAZENO
 
Zápisy do Pohybáčků proběhnou ve st 14. 9.  a ve čt 15. 9. 2016 v DDM Kralovice,
 vždy od 9.00 do 11.00 hod. Účast všech zájemců je velmi nutná. Případné info 
p. Zemanová - 605 247 132
 

Pohybové hry 4 - 5 let - rozvoj jemné a hrubé motoriky, pro děti bez rodičů (nabízíme jako dvohodinovku společně se Šikulkami)
 
út 16.00 - 17.00
DDM Kralovice
4. 10. 2016 Andrea
Schreiberová
Nikola
Soukupová
300,- / 600,-
OBSAZENO

Pohybové hry pro předškoláky - rozvoj jemné a hrubé motoriky, pro děti bez rodičů (nabízíme jako dvohodinovku společně se Šikulami)
 
út 17.00 - 18.00
DDM
4. 10. 2016 Andrea
Schreiberová

Nikola
Soukupová
300,- / 600,-
VOLNÁ MÍSTA

Pohybové hry 4 - 6 let - čtvrtek - rozvoj jemné a hrubé motoriky - pro děti bez rodičů (nabízíme jako dvohodinovku společně se Šikulami)
 
čt 17.00 - 18.00
DDM
6. 10. 2016 Andrea
Schreiberová
Tereza 
Koopřivová
300,- / 600,-
VOLNÁ MÍSTA
"Sportovní zájmové kroužky, které probíhají ve sportovním centru BUĎ FIT Kralovice
 (bývalá kasárna). Podrobnosti o všech cvičeních naleznete na www.budfit.biz"
 
Zumba pro děti - ZUMBATOMIC - cílem tohoto cvičení je zdravý životní styl a včlenění fitness jako přirozené součásti dětských životů, nejen jako lekci, kterou navštěvují jednou týdně. Děti se naučí vedení, respektu, týmové práci, hrdosti, sebedůvěře, zodpovědnosti a rovněž koordinaci rovnováhy.
LIL STAR´Z - předškoláci až 3. tř. po 16.45 - 17.45
Fit centrum
3. 10. 2016 Martina
Sklenářová
350,- / 700,-
OBSAZENO
BIG STAR´Z - 4. tř. a starší  NEOTEVÍRÁME út 16.45 - 17.45
Fit centrum
4. 10. 2016 Vlasta Bouzková 350,- / 700,-
 
Přípravka aerobiku - 4 - 5 let čt 16.00 - 17.00
Fit centrum
6. 10. 2016 Vlasta Bouzková 350,- / 700,-
VOLNÁ MÍSTA 

ODDĚLENÍ SPOLEČENSKÝCH VĚD
 
Neovládáte anglický jazyk a nemůžete tak zvládat učení angličtiny s Vašimi dětmi, nemůžete jim poradit, když potřebují pomoc s domácími úkoly? Z tohoto důvodu jsou právě pro Vaše děti určeny níže uvedené angličtiny, které si získávají stále větší ohlas. 

 


Anglický jazyk aneb, co jsme ve škole
nezvládli
6. - 7. tř.
 
út 16.00 - 17.00
DDM 
4. 10. 2016 Mgr. Dana
Duxová
350,- / 700,- VOLNÁ MÍSTA 

Anglický jazyk aneb, co jsme ve škole
nezvládli
8. - 9. tř.
 
út 17.00 - 18.00
DDM 
4. 10. 2016 Mgr. Dana
Duxová
350,- / 700,-
VOLNÁ MÍSTA

Loutkové divadlo od 3. tř. - výroba loutek,
kulis,vodění a mluvení loutek při veřejných
představeních a další výtvarná činnost - prosíme
pouze vážné zájemce a dohled rodičů nad docházkou
pro náročnost přípravy loutkových představení -
2x týdně dvouhodinovka 
 
st 12.30 - 15.00
pá 12.30 - 15.00
21. 9. 2016 Zuzana
Petříková
400,- / 800,-VOLNÁ MÍSTA


 

ODDĚLENÍ KERAMIKY, KREATIVNÍCH A JINÝCH  VÝTVARNÝCH ČINNOSTÍ
Zájmový kroužek  Od kolika, 
kdy a kde
se koná
1. schůzka Vedoucí Poplatek
1.pol. / celý rok
Obsazenost
kroužku

Keramika 1. - 2. tř. (v ceně je započítán materiál, glazování, pálení, apod.)
 
po 13.15 - 14.45 3.10. Štěpánka 
Charvátová
400,- / 800,-
OBSAZENO
Keramika 1. - 2. tř. (v ceně je započítán materiál, glazování, pálení, apod.) út 13.15 - 14.45 4.10. Štěpánka Charvátová 400,- / 800,- POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
Keramika 1. - 2. tř. (v ceně je započítán materiál, glazování, pálení, apod.) st 13.15 - 14.45 5. 10. Štěpánka Charvátová 400,- / 800,- POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

Keramika 3. - 5. tř. (v ceně je započítán materiál, glazování, pálení, apod.)
 
st 15.15 - 16.45 5. 10. Štěpánka
Charvátová
500,- / 1000,-
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
Keramika 3. - 5. tř. (v ceně je započítán materiál, glazování, pálení, apod.) čt 13.15 - 14.45 6.10. Štěpánka Charvátová 500,- / 1000,-
OBSAZENO
Keramika 3. - 5. tř. (v ceně je započítán materiál, glazování, pálení, apod.) čt 15.15  - 16.45 6.10. Štěpánka Charvátová 500,- / 1000,-
OBSAZENO

Keramika 6. - 9. tř.  (v ceně je započítán materiál, glazování, pálení, apod.)
 
po 15.15 - 16.45  3. 10. Štěpánka Charvátová 600,- / 1200,-

VOLNÁ MÍSTA

ART klub - základy kresby, různé výtvarné techniky, malování apod. - pro vážné zájemce o výtvarnou činnost - 5. - 6. tř.
 
po 15.15 - 16.45
DDM
3. 10.
2016
Petra Berková 400,- / 800,-
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

ART klub - základy kresby, různé výtvarné techniky, malování apod. - pro vážné zájemce o výtvarnou činnost - 7. - 9. tř.
 
po 17.00 - 19.00
DDM
3. 10.
2016
Petra Berková 450- / 900,-

VOLNÁ MÍSTA

NOVINKA - Šijeme pro radost - od 5. třídy - základy ručního šití, základy šití na stroji, práce s textiliemi
 
dle dohody se zájemci o tento kroužek v týdnu
od 3. 10.
Petra Berková 300,- / 600,-

VOLNÁ MÍSTA
 

Dívčí klub 1. - 2. tř. 
 
út 13.15 - 14.45
4. 10.
Petra Berková 350,- /700,-
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

Dívčí klub 3. - 4. tř.
 
po 15.45 - 17.15 3. 10. Drahoslava
Frýdlová
350,- / 700,-
OBSAZENO

Dívčí klub 3. - 4. tř.
 
čt 13.15 - 14.45 6.10. Drahoslava Frýdlová 350,- / 700,-
OBSAZENO
Dívčí klub 3. - 5. tř. pro ty, kterým se nehodí nabídky 3. a 4. tř. a 5. a 6.tř. po 14.00 - 15.30 3. 10.  Drahoslava Frýdlová 350.- / 700,-
VOLNÁ MÍSTA

Dívčí klub 5. - 6. tř.
 
čt 15.00 - 16.30 6. 10. Drahoslava
Frýdlová
350,- / 700,-
VOLNÁ MÍSTA

Dívčí klub 7. - 9.tř - NOVINKA - letos zařazujeme v průběhu roku do kroužku několik hodin péče o pleť a správného líčení
 
dle výběru
v DDM
v týdnu
od 3. 10.
Pavla Zemanová 350,- / 700,-

POSLEDNÍ
1. MÍSTO

Dívčí kluby jsou určeny hlavně pro zájemce o kreativní tvorbu. Nadstandartní materiál kreativní tvorby je nutno doplatit dle aktuálních cen materiálu.
1x měsíčně probíhá vaření, které je součástí dívčích klubů - suroviny na vaření je nutno doplatit vždy částkou 30,- Kč (dívky si uvařené pokrmy samy konzumují).
NOVĚ - Nejstarší dívky budou mít na kroužku zařazeno několik hodin péče o pleť a správného líčení. 


 
VÝTVARNÉ A KERAMICKÝ KROUŽEK PRO NAŠE NEJMENŠÍ

Malí keramici - pouze předškoláci! 
 
čt 17.00 - 18.00 6. 10. 2016 Drahoslava Frýdlová 400.- / 800,-
POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

Tvořílek - výtvarný kroužek pro nejmenší děti od 2,5 let v doprovodu rodičů (nabízíme společně s Pohybáčkem viz. sport)
 
dopoledne
DDM
v týdnu od 3. 10. 2016 Pavla Zemanová 350,- / 700,-

OBSAZENO

Šikulky - výtvarný kroužek pro děti 4 - 5 let - bez doprovodu rodičů (nabízíme jako dvouhodinovku společně s Pohybovými hrami viz. sport)
 
út 16.00 - 17.00 4. 10. 2016 Pavla Zemanová 350,- / 700,-


OBSAZENO
 

Šikulové - výtvarný kroužek pro předškoláky - bez doprovodu rodičů (nabízíme jako dvouhodinovku společně s Pohybovými hrami viz. sport) 
 
út 17.00 - 18.00 4. 10. 2016 Pavla Zemanová 350,- / 700,-


VOLNÁ MÍSTA

Šikulové - ČTVRTEK - výtvarný kroužek pro předškoláky , kterým se nehodí úterý - bez doprovodu rodičů (nabízíme jako dvouhodinovku společně s Pohybovými hrami viz. sport) 
 
čt 16.00 - 17.00 6. 10. 2016 Andrea Schreiberová 350,- / 700,-


VOLNÁ MÍSTA

 

 

CO NABÍZÍME PRO DOSPĚLÉ ZÁJEMCE?

Jóga pro mládež a dospělé s Martou Hanákovou
 
po 19.00 - 20. 00   26. 9. 2016           Mgr. Marta Hanáková   680,- / pololetí     
obsazeno

Jóga pro mládež a dospělé s Danou Chaloupkovou
 
st 17.00 - 18.00 5. 10. Dana Chaloupková 640,- / pololetí
obsazeno
 

Jóga pro mládež a dospělé s Danou Chaloupkovou
 
st 18.00 - 19.00 5. 10. Dana Chaloupková 640,- / pololetí
obsazeno

Jóga pro mládež a dospělé s Danou Chaloupkovou
 
st 19.00 - 20.00 5. 10. Dana Chaloupková 640,- / pololetí
obsazenoKREATIVNÍ A KERAMICKÉ VEČERY PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ - sledujte nástěnky, web: ddmkralovice.cz nebo na Facebooku: Dům dětí a mládeže Kralovice