Letní tábory v roce 2015

 
NOVÉ PODROBNOSTI K PŘÍMĚSTSKÉMU TÁBORU, KTERÝ VYRÁŽÍ NA MINI-PLZEŇ
 

Od 29. 6. – 17. 7. 2015 se koná v Plzni – Mini Plzeň 2015 – město dětí

Na tomto projektu by měl spolupracovat i DDM Kralovice. 

 

Termín 1. skupiny - 1. – 3. 7. 2015 (3 dny) 

(jedno volné místo) – cena 240,- Kč

Termín 2. skupiny – 7. – 10. 7. 2015 (4 dny) 

(ještě jsou volná místa) – cena 320,- Kč

       (v ceně je autobus, tramvaje, pedagogický dozor)

 

 

Prosíme rodiče, kteří mají své děti na MINI-PLZEŇ již přihlášené, aby se dostavili do DDM Kralovice, vyplnili zde dětem přihlášku a zaplatili příslušný poplatek nejpozději do 17. 6. 2015.  Musíme mít jistotu, že s dětmi můžeme počítat, anebo že můžeme vzít náhradníky. Ostatní, ještě nepřihlášení zájemci, se mohou přihlašovat nejpozději do 29. 6. 2015 (pokud bude volné místo). Od 30. 6. bude v DDM probíhat rekonstrukce podlah a DDM bude uzavřený. V této době budeme řešit vše důležité jen telefonem. Děkujeme za pochopení

 

 

Pro přihlášené děti bude platit:

Sraz v tyto dny vždy v 7.50 hod na autobusové zastávce na Plzeň - před bývalou výrobnou cukrárny (dnes obchod – vedle bagetárna)

Odjezdy v tyto dny vždy v 8.10 hod – linkovým autobusem do Plzně – není možné na děti čekat. V Plzni se budeme přepravovat tramvají na TJ Lokomotivu.

Návrat vždy v cca 18:45 hod na autobusové nádraží do Kralovic (z Plzně odjezd v 17:45 hod)

S sebou: 

- kartička zdravotní pojišťovny – nutná kvůli slevě na tramvaj,

- svačina na celý den a lahev s pitím! (bude možno doplňovat vodou zdarma)

- malá kabelka přes rameno nebo na krk nebo ledvinka, nebo malinký batůžek – na herní pas, herní peníze, vlastní peníze, případně mobil – který nedoporučujeme. V případě, že by se něco dělo, děti budou vědět, kde nás najdou. Je to zbytečná starost o jeho ochranu a za případnou ztrátu nemůžeme ručit (vedoucí u sebe nemůže mít 15 mobilů a celý den je opatrovat). 

sportovní oblečení – pracovní (děti budou celý den pracovat a pohybovat se v MINI PLZNI, takže žádné oblečení, které by Vás mrzelo, kdyby ho umazaly – na začátku se mohou v šatně převléknout).

 

Něco málo ke hře:

Hra na město je určena dětem ve věku 8 – 15 let. Důležité je, aby dítě umělo číst, psát a počítat a dokázalo se ve městě dětí pohybovat samostatně bez pomoci dospělých.

 

Při vstupu do Mini-Plzně zažádá dítě v Evidenci obyvatel vyplněním formuláře o herní pas. Po jeho obdržení se stává občanem Mini-Plzně a může se zapojit do hry. Děti, které přijdou do Mini-Plzně poprvé, mají možnost zúčastnit se 30 minutové prohlídky města, která jim bude uznána jako studium (vydělávají si tedy své první herní peníze). Dětem bude vše vysvětleno.

Poté se mohou děti zapojit do hry několika způsoby: prací, studiem, jako zákazník využívající nabízených služeb, různými aktivitami atd. 

Při hře si dítě vydělává herní peníze (Miniplzeňská koruna), které opět v Mini-Plzni utratí za různé služby apod.

V Mini-Plzni jsou určená pravidla a zákony, které si stanovily děti. Dospělé osoby (pedagogičtí pracovníci) jsou v Mini-Plzni brány pouze jako dohled a případní pomocníci, pokud o to budou dětmi požádáni. Vstup do Mini-Plzně je pro dospělé podřízen zvláštními zákony a jsou bráni jako nezávislí pozorovatelé. Mini-Plzní mohou pouze projít v určitém časovém intervalu (dle stanovených pravidel), nemohou se zde procházet celý den. Pro ně je v případě nutnosti, vyhrazen v Mini-Plzni prostor, ve kterém se mohou zdržovat.

 

Pokud nemáte pro děti (od min. 8 let na dny od 7. – 10. 8. 2015) ještě žádný program, myslíme si, že tohle bude způsob, jak jim ho vyplníte velmi naučnou a poutavou formou. Věříme, že to bude pro děti velmi zajímavá a nenahraditelná zkušenost. Neváhejte – v případě zájmu volejte na tel. 605 247 134. Věřte, že kdybychom nebyli přesvědčeni, že to bude skvělá akce, nezapojovali bychom se do ní :-)

 

V Česku je toto naprostá novinka a věříme, že i zde, se tato hra ujme tak skvěle, jako v Mnichově a jiných zahraničních státech (V Mnichově jsme v loňském roce byli na jeden den jako nezávislí pozorovatelé. Věřte, že jsme v tu chvíli litovali, že se nemůžeme spolu s dětmi do této hry zapojit.). Podrobnější informace můžete najít na: www.miniplzen.eu

inspirativní fotografie z Mnichova zde

 

 

NOVINKA - navštívíme MINI PLZEŇ (formou příměstského tábora a to tak, že vždy ráno odjedeme, navečer se vrátíme)

 

v termínech I. skupina: 1. - 3. 7. 2015 a 2. skupina: 7. – 10. 7. 2015

Mini Plzeň je město, které si budují děti. Tento projekt nás velmi zaujal, při návštěvě stejné mnohaleté akce v Mnichově. U nás se uskuteční v Plzni na Lokomotivě. Podrobnosti naleznete na www.miniplzen.eu. Jelikož jsme do tohoto projektu zasvěceni, máme možnost do něj zapojit i naše (kralovické a okolí) děti. Máme pouze omezený počet míst, tak neváhejte. V tyto dny bychom odjížděli vždy ráno z Kralovic, kam bychom se navečer vraceli. Cena? Upřesníme, ale domníváme se, že to bude pouze denní jízdné autobusem a jídlo na celý den. To vše se včas dozvíte. Zájemci se mohou hlásit na první nebo druhý termín, případně na oba. Úplné podrobnosti se zájemci včas dozví.  

 

 
 
 
 
 
 

27. 7. – 31. 7. 2015 – Příměstský tábor všeobecný (na programu je také keramika) (v DDM Kralovice)

obsazeno

CENA

děti narozené do 31. 12. 2003 - 1400,- Kč

děti narozené po 1. 1. 2004 - 1300,- Kč

Hlavní vedoucí: Drahoslava Frýdlová

 

 

17. 8. – 21. 8. 2015 – Příměstský tábor keramický (v DDM Kralovice)

OBSAZENO

CENA

děti narozené do 31. 12. 2003 - 1600,- Kč

děti narozené po 1. 1. 2004 - 1500,- Kč

Hlavní vedoucí: Štěpánka Charvátová

 

 

24. 8. – 28. 8. 2015 – Příměstský všeobecně keramický (v DDM Kožlany)

CENA

děti narozené do 31. 12. 2003 - 1400,- Kč

děti narozené po 1. 1. 2004 - 1300,- Kč

Hlavní vedoucí: Věra Cepková

 

15. 8 – 26. 8. 2015 – Tábor na Oblátku –

po "kosmetických" úpravách ubytovaných v chatkách, jsou volná následující místa:

2. místa - dívky ročník narození cca 2000 - (8. tř.)

1. místo - dívka ročník narození cca 2003 - 2004

1. místo - dívka ročník narození cca 2001

V obou chatkách jsou fajn děvčata, která ráda poznají nové kamarádky. 

Zájemci se mohou hlásit na tel. 605 247 134

 

Hlavní vedoucí: Bc. Jitka Schreiberová

 

Vysvětlení pravidel pro přijetí dětí na letní tábor na Oblátku, pořádaný DDM Kralovice.

    

    Přednost mají děti, které s námi již na Oblátek jezdí od začátku. Dále zde máme nahlášené děti, které se na tábor nedostaly v loňském roce. Tyto děti se na tábor dostanou, pokud někdo z tábora vypadne. Kapacita tábora je maximálně plná a nelze ji již více rozšířit. Vím, že někteří rodiče přišli s nápadem, aby tedy na tábor nejely děti, které už tam byly. Prosím o pochopení, ale tohle nikdy neudělám!, abych řekla dětem, které už s námi byly třeba 5x na táboře, že už letos nepojedou. To se opravdu nemůže nikdo zlobit.

     Dále mají přednost pro přijetí na tábor ty děti, které chodí do našeho DDM na zájmové kroužky a účastní se s námi i jiných akcí. Nové přespolní děti zatím (pro nedostatek míst pro kralovické děti) nebereme. Přespolní jedou pouze ty, které na tábor jezdily v době, kdy jsme měli místa dost. Snažte se to pochopit, velmi mě těší zájem o náš tábor, ale bohužel proto již více udělat nejde. Pokud budete mít zájem, doporučím Vám tábory, kde osobně znám hlavní vedoucí a o kterých jsem přesvědčena, že jsou velmi kvalitní a spolehlivé.